Používané technologie

 • Povlakové izolace
 • Stěrkové izolace
 • Povlakové izolace:
  • Asfaltové pásy
   • Oxidované
   • Modifikované elastomery, plastomery a směsnými polymery
   • Výrobci:  ICOPAL, Börner, VEDAG, DEHTOCHEMA atd.
  • Fóliové izolace
   • PVC:  TROCAL-SIKA, FATRA, SARNAFIL, ALKORPLAN, Borsa
   • PE-HD:  JUTA, FATRA
   • PE-LD:  FATRA
 • Stěrkové izolace
  • Výrobci:  Degussa, Schomurg atd.