Izolace staveb

Provádíme izolace pro stavby:

 • Rodinných domů
 • Bytových domů
 • Průmyslových objektů
 • Zemědělských staveb
 • Dopravních staveb

Provádíme

 • Izolace proti vodě a radonu (hydroizolace)
 • Izolace proti ropným produktům
 • Izolace tepelné
 • Sanační zásahy
 • Izolace proti vodě a radonu:
  • Izolace plochých střech
  • Izolace spodní stavby - sklepy, základové desky, jímky
  • Izolace bazénů
  • Izolace zahradních jezírek
  • Izolace retenčních nádrží
 • Izolace proti ropným produktům:
  • Izolace stáčecích plat pohonných hmot
  • Izolace trafo-kobek
  • Izolace skladů ropných produktů a odpadů
 • Izolace tepelné
  • Zateplení plochých střech objektů
  • Zateplení obvodových plášťů
 • Sanační zásahy
  • Sanace plochých střech - GO a rekonstrukce
  • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby - drenážní zásahy